Tình trạng chậm thông quan

Tình trạng chậm thông quan

Hiện nay, tình trạng chậm thông quan, hàng không về được khiến nhiều khách hàng lo lắng, có những khách hàng phải chờ đến 15, 20 ngày mà hàng chưa về. Đây là trường hợp bất khả kháng và là tình trạng chung của tất cả các đơn vị vận chuyển Trung - Việt, rất mong quý khách hàng hiểu và thông cảm.Các kiện hàng của quý khách đã được đóng gói và sẵn sàng chuyển về Việt Nam khi thông quan một cách nhanh nhất.

 

Một lần nữa, cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ & thông cảm!

 

0968.625.679