Hướng dẫn add địa chỉ nhận hàng taobao 1688.... Khách Hàng Sài Gòn

Cách add địa chỉ vận chuyển hàng ký gửi:

Taobao bay:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

0968.625.679